Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Gwobrau Twristiaeth Go North Wales 2019

Bydd y Gwobrau’n dathlu ac yn cydnabod rhagoriaeth yn sector twristiaeth a lletygarwch y rhanbarth. Bydd y gwobrau’n arddangos ac yn dathlu cyflawniadau, gwaith caled ac ymroddiad y rheini sy’n gweithio yn y diwydiant.

Gallwch enwebu eich busnes neu fusnes sy’n enillydd teilwng, yn eich barn chi, a gallwch enwebu mewn cynifer o gategorïau ag y mynnoch, ond bydd angen i chi gyflwyno cais ar wahân ym mhob categori.

Dyma'r categorïau eleni:

 • gwobr werdd
 • gweithgaredd y flwyddyn
 • person ifanc y flwyddyn ym maes twristiaeth
 • atyniad gwych y flwyddyn
 • gwobr anifeiliaid anwes
 • gwobr am y marchnata gorau
 • gwobr arloesi ar gyfer busnesau twristiaeth
 • atyniad y flwyddyn
 • gwesty gorau’r flwyddyn
 • gwely a brecwast / tafarn y flwyddyn
 • llety hunanarlwyo gorau’r flwyddyn
 • maes carafanau, gwersylla neu glampio gorau
 • atyniad gwych
 • y lle gorau i fwyta
 • y lle gorau i briodi

Y dyddiad cau ar gyfer y ceisiadau yw dydd Sul 29 Medi 2019 a bydd yr enillwyr yn cael eu cyhoeddi yn y Seremoni Wobrwyo ddydd Iau 14 Tachwedd 2019 yn Venue Cymru, Llandudno.

I gael rhagor o wybodaeth ewch i wefan Gwobrau Twristiaeth Go North Wales.

Os ydych chi’n ystyried dechrau busnes twristiaeth newydd, os ydych chi eisoes wedi cymryd y camau cyntaf neu os ydych chi am ddatblygu’ch busnes presennol ewch i dudalennau Twristiaeth Busnes Cymru i gael cyngor a chefnogaeth bwrpasol.

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel