Mae Gwobrau Twristiaeth Go North Wales yn ôl ar gyfer 2021 ac mae bellach ar agor ar gyfer ceisiadau.

Diben y gwobrau yw dathlu a chydnabod rhagoriaeth yn sectorau lletygarwch a thwristiaeth y rhanbarth.  

Dyma'r categorïau eleni:

  • Gwesty'r Flwyddyn 
  • Gwely a Brecwast / Tafarn y Flwyddyn 
  • Parc Gwyliau'r Flwyddyn
  • Atyniad y Flwyddyn
  • Twristiaeth Werdd Gyfrifol a Chynaliadwy 
  • Gwobr Cyfeillgar i Anifeiliaid Anwes
  • Gwobr Cyfraniad Eithriadol at Dwristiaeth
  • Arwr Twristiaeth a Lletygarwch
  • Gwobr 30 Mlynedd yn y Diwydiant Twristiaeth

Os ydych chi'n ymwneud â diwydiant twristiaeth y rhanbarth, mae'r gwobrau hyn ar eich cyfer chi!

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw 10 Hydref 2021.

Am ragor o wybodaeth, ewch i Gwobrau Twristiaeth Go North Wales | Venue Cymru 2021
 

Rhannwch y dudalen hon

Argraffwch y dudalen