Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Gwobrau Twristiaeth Yfory 2019

Gwobrau Twristiaeth Yfory Cyngor Teithio a Thwristiaeth y Byd yw'r prif wobrau ar gyfer twristiaeth gynaliadwy.

Nod y Gwobrau yw cydnabod arfer gorau mewn twristiaeth gynaliadwy yn y diwydiant yn fyd-eang, yn seiliedig ar y canlynol:

  • egwyddorion gweithrediadau cyfeillgar yn amgylcheddol

  • cefnogi gwarchod treftadaeth ddiwylliannol a naturiol

  • manteision i les economaidd a chymdeithasol pobl leol mewn cyrchfannau teithio ym mhob cwr o'r byd

Mae Gwobrau Twristiaeth Yfory’n canolbwyntio ar y 5 categori canlynol:

  • gwobr effaith gymdeithasol

  • gwobr stiwardiaeth cyrchfan

  • gwobr gweithredu dros yr hinsawdd

  • gwobr buddsoddi mewn pobl

  • gwobr creu newid

Mae croeso i geisiadau gan bob busnes a chyflenwr twristiaeth - cyrchfannau, lleoliadau gwyliau, gwestai unigol a mentrau arbenigol, yn ogystal â busnesau byd-eang fel cwmnïau awyrennau a gwestai sy’n rhan o gadwyn fawr.

Y dyddiad cau ar gyfer y ceisiadau ydi 14 Tachwedd 2018.

Am ragor o wybodaeth ewch i wefan Cyngor Teithio a Thwristiaeth y Byd.

Ewch i dudalennau Twristiaeth Busnes Cymru am gymorth wedi’i deilwra ar gyfer eich busnes twristiaeth.
 

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel