Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Gwobrau'r Academi Gynaliadwy 2018

Award

Mae seremoni wobrwyo newydd wedi’i hanelu at y sector cynaliadwyedd a’r sector ynni gwyrdd wedi cael ei chyhoeddi. Bydd Gwobrau’r Academi Gynaliadwy yn cael eu cynnal ar 29 Tachwedd 2018 yn Stadiwm Principality, Caerdydd.

Mae’r digwyddiad yn adeiladu ar lwyddiant Gwobrau Ynni Gwyrdd Cymru a Gwobrau Cynnal Cymru a bydd yn dathlu arloesedd, arweinyddiaeth a rhagoriaeth ym maes cynaliadwyedd ledled Cymru. Mae’r Gwobrau’n cydnabod y gwaith a gaiff ei wneud gan unigolion, grwpiau cymunedol a’r sector cyhoeddus, yn ogystal â busnesau bach a mawr.

Dyma'r 9 categori:

 • hyrwyddwr cynaliadwyedd

  ●     prosiect ynni adnewyddadwy eithriadol

  ●     gofod cynaliadwy

  ●     busnes cynaliadwy

  ●     arloesi cynaliadwy yn y sector cyhoeddus

  ●     cymuned gynaliadwy

  ●     arloesi o ran caffael cynaliadwy neu yn y gadwyn gyflenwi

  ●     menter gymdeithasol eithriadol

  ●     addysg neu hyfforddiant cynaliadwy

Dylech gyflwyno eich cynigion erbyn hanner nos ddydd Llun 10 Medi 2018. Bydd tri yn cyrraedd y rhestr fer ym mhob categori a’r cyhoedd fydd yn pleidleisio dros eu ffefryn.

I gael rhagor o wybodaeth ewch i wefan Cynnal Cymru/Sustain Wales.

Ewch i dudalennau Effeithlonrwydd Adnoddau Busnes Cymru i ganfod sut mae gwella eich gweithle a’r amgylchedd lleol. 

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel