Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Gwybodaeth busnes rhad ac am ddim

Mae Acas yn darparu canllaw i gyflogwyr, gweithwyr a chynrychiolwyr sy’n ymdrin ag amrywiaeth eang o faterion cyflogaeth o bopeth fel cymryd gwyliau a deall hawliau rhieni i fynd i’r afael â gwahaniaethu a delio â sefyllfaoedd diswyddiadau.

Hefyd, mae’n cynnig templedi defnyddiol ar gyfer llythyrau, ffurflenni a rhestrau cyfeirio at gyfer eich busnes.

Mae’r canllaw ar gael i’w lawrlwytho, ei ddefnyddio a’i rannu yn rhad ac am ddim.

I gael rhagor o wybodaeth ewch i wefan ACAS.

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel