Hoffech chi gychwyn eich busnes eich hun, meithrin gyrfa lawrydd neu sefydlu menter gymdeithasol? Efallai eich bod eisoes ar waith, ond yn chwilio am ffyrdd o wella neu dyfu?

Cynhelir Gŵyl Cychwyn Busnes yr Haf, sy'n gwrs cychwyn busnes ar-lein o fri, rhwng 14 ac 18 Mehefin 2021. 

Gyda digwyddiadau'n cael eu cynnal ar draws 4 llwyfan gyda rhai o entrepreneuriaid mwyaf a disgleiria'r genedl, bydd y cwrs ar-lein 5 diwrnod yn eich helpu i feithrin, datblygu, a mynd o nerth i nerth fel busnes.

  • Prif Lwyfan – Dyma fan cychwyn eich diwrnod, gyda sgyrsiau gan rai o brif entrepreneuriaid ac arbenigwyr gorau Cymru!
  • Llwyfan y Galon - Syrthiwch mewn cariad â'ch syniadau ar y llwyfan hwn, trwy ddysgu sut i gynhyrchu, datblygu a phrofi syniadau cychwyn busnes!
  • Llwyfan Help Llaw – Nid ar chwarae bach mae sicrhau bod cwsmeriaid yn gwybod amdanoch chi yn y lle cyntaf. Ewch draw i'r Llwyfan Help Llaw ar gyfer eich holl anghenion marchnata!
  •  Llwyfan y Pen – Mae'r llwyfan hwn yn ymdrin â'r holl agweddau pwysig a chyfreithiol ar gychwyn a rhedeg busnes. Treth, Eiddo Deallusol, y broses fuddsoddi, ac ati – dyma'r lle i fod!

I gofrestru am ddim ewch i wefan Eventbrite.

Cewch ragor o wybodaeth ar wefan Summerstartup.

Rhannwch y dudalen hon

Argraffwch y dudalen