Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Gynhadledd Iechyd Yfory 2020

Iechyd Yfory yw digwyddiad gofal iechyd diweddaraf Cymru sy’n dod ag arbenigwyr, busnesau a’r byd academaidd ynghyd i ffurfio dyfodol iechyd yng Nghymru.

Bydd y gynhadledd yma a gynhelir dros ddau ddiwrnod yn cynnig cyfle i greu cysylltiadau, ysgogi cydweithrediad, rhoi hwb i arloesedd ac ysbrydoli dull blaengar o fynd i’r afael â’r sialensiau iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru.

Mae digwyddiad Iechyd Yfory yn berthnasol i chi os ydych yn gweithio ym maes iechyd a gofal cymdeithasol, os ydych yn fusnes sy’n gweithio gyda’r sector gwyddorau bywyd yng Nghymru neu os hoffech wneud hynny yn y dyfodol, neu os ydych yn academydd sy’n awyddus i ddatblygu partneriaethau oddi fewn i’r sector.

Cynhelir y gynhadledd ar 25 a 26 Mawrth 2020 yn Venue Cymru, Llandudno.

Cofrestrwch yn awr ar gyfer eich tocyn cynadleddwr di-dâl.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i tudalen Hwb Gwyddorau Bywyd.

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel