Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Gyrru yn yr UE ar ôl Brexit: gyrwyr bysiau a bysiau moethus

Mae Llywodraeth y DU wedi llunio canllawiau sy’n nodi beth mae angen i yrwyr bysiau a bysiau moethus ei wneud er mwyn gallu parhau i yrru’n broffesiynol yn yr UE os ceir Brexit heb gytundeb.

Bydd angen i chi fynd â’ch trwydded yrru ar gyfer y DU gyda chi o hyd.

Efallai y bydd angen trwydded yrru ryngwladol arnoch chi yn rhai o wledydd yr UE a'r Ardal Economaidd Ewropeaidd os ceir Brexit heb gytundeb.

Mae’r mathau o drwyddedau gyrru rhyngwladol fydd eu hangen arnoch chi yn dibynnu ar ba wledydd rydych chi’n gyrru drwyddyn nhw.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i wefan GOV.UK.

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel