Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Gyrru yn yr UE ar ôl Brexit: hawlenni gyrru rhyngwladol

Mae’r rheolau ar gyfer hawlenni gyrru rhyngwladol (IDPs) yng ngwledydd yr UE yn newid.

Nes bydd y Deyrnas Unedig (DU) yn gadael yr UE, bydd deiliaid trwyddedau’r DU sy’n byw yn y DU yn gallu defnyddio’u trwyddedau gyrru DU wrth ymweld â holl wledydd yr UE a’r Ardal Economaidd Ewropeaidd. Er enghraifft, wrth yrru ar wyliau neu ar drip busnes.

Gyrru yn yr UE a’r Ardal Economaidd Ewropeaidd ar ôl 31 Hydref 2019

Os bydd y DU yn gadael yr UE heb gytundeb Brexit, bydd deiliaid trwyddedau’r DU yn dal i allu gyrru gan ddefnyddio’u trwydded DU wrth ymweld â holl wledydd yr UE a’r Ardal Economaidd Ewropeaidd a bydd llywodraeth y DU yn ceisio sefydlu trefniadau newydd er mwyn i wledydd yr UE a’r Ardal Economaidd Ewropeaidd gydnabod trwyddedau gyrru’r DU.

Hyd nes y bo trefniadau o’r fath yn eu lle, bydd ar ddeiliaid trwyddedau gyrru’r DU angen hawlen yrru ryngwladol (IDP) yn ogystal â thrwydded yrru’r DU er mwyn gyrru wrth ymweld â rhai gwledydd yn yr UE a’r Ardal Economaidd Ewropeaidd.

Mae Swyddfa Bost y DU yn darparu 3 math o IDP i ddeiliaid trwyddedau’r DU sy’n breswylwyr yn y DU:

  • 1926 IDP
  • 1949 IDP
  • 1968 IDP

Mae’r math o IDP y bydd ei hangen arnoch yn dibynnu ar y wlad y byddwch yn gyrru ynddi ac o dan rai amgylchiadau efallai y bydd angen mwy nag un IDP arnoch.

I gadarnhau pa IDP y mae ei hangen arnoch ac i gael rhagor o wybodaeth, ewch i wefan GOV.UK.

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel