Bydd y rheolau ar gyfnewid trwyddedau gyrru y DU yn newid ar ôl i’r DU adael yr UE.

Tra mae’r DU yn aelod o'r UE, gallwch chi gyfnewid trwydded yrru y DU am drwydded un o wledydd yr UE neu’r Ardal Economaidd Ewropeaidd. Dylech chi wneud hyn os ydych chi’n byw ac yn gyrru yn un o wledydd yr UE neu’r Ardal Economaidd Ewropeaidd.

Os bydd y DU yn gadael yr UE heb gytundeb, mae’n bosibl y bydd y trefniant cyfnewid trwydded yn dod i ben yn rhai o wledydd yr UE neu’r Ardal Economaidd Ewropeaidd. Er mwyn i chi allu parhau i yrru, efallai y bydd rhaid i chi ailsefyll eich prawf gyrru yn y wlad yn y UE neu'r Ardal Economaidd Ewropeaidd lle rydych chi’n byw.

Bydd rhai gwledydd yn parhau â’r trefniant cyfnewid trwydded ar ôl Brexit.

Ewch i wefan GOV.UK i gael rhagor o wybodaeth.

 

Rhannwch y dudalen hon

Argraffwch y dudalen