Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Help ar-lein CThEM i fusnesau

Mae gan Gyllid a Thollau Ei Mawrhydi (CThEM) weminarau a help ar-lein i gyflogwyr ar bynciau’n ymwneud â’r gyflogres yn cynnwys:

Cyfarwyddwyr cwmnïau - y gyflogres a chi: Os oes gennych chi gyfarwyddwyr ar eich cyflogres, bydd y weminar yma’n dweud wrthych chi am eich cyfrifoldebau i CThEM mewn perthynas â’r gyflogres, yn cynnwys trethi, cyfrifo Yswiriant Gwladol ar gyfer cyfarwyddwyr a pha gofnodion i’w cadw. Dewiswch eich dyddiad a’ch amser

Mae Fforwm Cwsmeriaid Ar-lein CThEM hefyd yn lle da i fynd os oes gennych chi gwestiwn am Dalu Wrth Ennill a’r gyflogres i gyflogwyr neu am Gyflogi gweithwyr newydd. Gallwch weld beth mae pobl eraill yn ei ofyn, gallwch ofyn eich cwestiynau eich hun a chael ymateb gan yr arbenigwyr.

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel