Mae gweithgareddau bob dydd fel siopa yn gallu bod yn heriol i gwsmeriaid sy'n agored i niwed. 

Mae'r Association of Convenience Stores (ACS) wedi cynhyrchu canllawiau, sy'n amlinellu rhai o'r ffyrdd y gallwch ddiwallu anghenion cwsmeriaid bregus neu agored i niwed yn y siop. Gallwch gymryd llawer o gamau bach i sicrhau bod eich siopau'n fwy hwylus a hygyrch i bawb.

Gall hyn olygu darparu'r gwasanaeth mewn ffordd wahanol. Bydd gwneud addasiadau i'ch siop o fudd i'ch cwsmeriaid a'ch cydweithwyr, gan sicrhau bod eich siop yn hygyrch i bawb nawr ac yn y dyfodol.

Gallwch lawrlwytho'r canllawiau ar wefan ACS .
 

Rhannwch y dudalen hon

Argraffwch y dudalen