Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Hunaniaeth Ddigidol - gofyn am farn busnesau

Mae cynigion newydd wedi cael eu lansio i wneud y broses o wirio hunaniaeth ar-lein yn haws ac yn fwy diogel i bobl a busnesau.

Mae Llywodraeth y DU yn ceisio barn ar sut i wella’r ffordd y gall pobl a sefydliadau wirio hunaniaeth yn ddigidol.

Gelwir yma am dystiolaeth gan bob parti sydd â diddordeb, yn cynnwys dinasyddion a busnesau, ynghyd â sefydliadau sy’n rhagweld y byddant yn defnyddio neu’n creu pecynnau neu wasanaethau hunaniaeth digidol, a’r rhai sy’n canolbwyntio ar ddiogelu hawliau sifil.

Y dyddiad cau i ymatebion yw dydd Sul 15 Medi 2019 erbyn 11:59pm.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i wefan GOV.UK.

 

 

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel