Mae strategaeth newydd gan Lywodraeth y DU yn galw ar gyflogwyr i gynyddu nifer y gweithwyr hŷn maent yn eu cyflogi er mwyn sicrhau nad ydynt yn diystyru pobl pan fyddant yn cyrraedd oedran penodol, a fydd yn helpu i greu gwlad sy’n gweithio i bawb.

Erbyn canol y 2030au, disgwylir y bydd dros hanner poblogaeth oedolion y DU dros 50 oed.

Mae’r strategaeth, sy’n amlygu pa mor bwysig ydyw bod busnesau ‘yn cadw, yn ailhyfforddi ac yn recriwtio’ gweithwyr hŷn, yn amlinellu sut gallai canolfannau gwaith a busnesau weithio gyda’i gilydd i gynorthwyo gweithwyr hŷn i fwrw ymlaen â’u gyrfaoedd, neu i ddewis llwybr gwahanol.

I ddarllen am y strategaeth, ewch i Fuller Working Lives: a partnership approach

Rhannwch y dudalen hon

Argraffwch y dudalen