Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Ffoniwch 03000 6 03000

Hwb i Gymru gan y Cynllun Talebau Gigabit

Ar hyn o bryd mae Talebau Gigabit Llywodraeth y DU – sy'n werth hyd at £2,500 – ar gael i fusnesau bach a'r cymunedau lleol o'u hamgylch i gyfrannu at y gost o osod cyswllt sy'n addas ar gyfer gigabit.

O dan y trefniadau newydd bydd Llywodraeth Cymru yn rhoi £3,000 ychwanegol i fusnesau o dan faint penodol, a £300 i bob eiddo preswyl.

Mae hyn yn golygu bod hyd at £5,500 ar gael fesul busnes ar gyfer prosiectau grŵp yng Nghymru, o gymharu â £2,500 yng ngweddill y DU. Bydd hyd at £800 arall ar gael i bob eiddo preswyl yng Nghymru, o gymharu â £500 yng ngweddill y DU. 

I gael rhagor o wybodaeth ewch i wefan LLYW.Cymru

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel