Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Hyb gwybodaeth Diogelu Data a choronafeirws Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth

Mae gan Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth hyb gwybodaeth coronafeirws i helpu unigolion a sefydliadau i ddod i ddeall diogelwch data.

Byddwn yn ychwanegu gwybodaeth newydd a pherthnasol at yr hyb wrth i’r pandemig barhau.

Os na allwch ddod o hyd i’r ateb i’ch ymholiad ar yr hyb, gallwch gysylltu â Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth ar 0303 123 1113.

Am ragor o wybodaeth, ewch i wefan Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth.

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel