Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Hyfforddiant cychwyn busnes newydd i ffoaduriaid yn y DU

Lansiwyd cynllun peilot i annog rhaglenni entrepreneuriaeth i ffoaduriaid ledled y DU gyda’r Centre for Entrepreneurs (CFE) gyda chyllid gan y Swyddfa Gartref a Chronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol.

Dros gyfnod o flwyddyn, bydd y cynllun peilot yn dod o hyd i sefydliadau cymorth busnes lleol sefydledig i ddarparu rhaglenni cychwyn busnes wedi’u teilwra a fydd yn tywys ffoaduriaid o syniadau cychwynnol i lansio busnes.

Cymhwysedd

Mae sefydliadau cymdeithasol a masnachol sydd wedi’u cofrestru yn y DU yn gymwys i wneud cais, ond am fod hanner y cyllid yn dod gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol (Lloegr), dim ond un sefydliad y tu allan i Loegr gaiff ei ariannu.

Ni ddylai hyn rwystro sefydliadau yng Nghymru, yr Alban a Gogledd Iwerddon rhag ymgeisio; un o nodau allweddol y prosiect yw arbrofi â modelau cyflenwi ar gyfer rhaglenni entrepreneuriaeth i ffoaduriaid ledled y DU.

Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno datganiadau o ddiddordeb yw 12pm dydd Gwener, 9 Awst 2019.

I gael rhagor o wybodaeth ewch i wefan CFE.

 

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel