Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Iechyd a Diogelwch - Brexit

Ni fydd eich dyletswyddau i ddiogelu iechyd a diogelwch pobl y mae eich gwaith yn effeithio arnynt yn newid gyda Brexit.

Mae’r Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch (HSE) wedi paratoi canllawiau, health and safety made simple: the basics for your business, a fydd yn eich helpu i gydymffurfio â’r gyfraith.

Dylech barhau i reoli risg yn eich busnes mewn modd cymesur.

I gael rhagor o wybodaeth ewch i wefan HSE.

Ewch i Borth Brexit Busnes Cymru am help i gefnogi eich busnes drwy Brexit, gan eich helpu i leihau’r risgiau a nodi’r heriau a’r cyfleoedd sydd ar y gorwel.

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel