Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Introbiz Expo 2018

Bydd Expo busnes mwyaf Cymru yn cael ei gynnal yn Arena Motorpoint, Caerdydd, ddydd Iau 22 Tachwedd 2018.

Yn dilyn llwyddiant Introbiz Expo 2017, mae'n argoeli y bydd digwyddiad 2018 yn fwy ac yn well. Bydd dros 250 o arddangoswyr, siaradwyr gwadd byd enwog a digon o gyngor busnes i chi fynd yn ôl gyda chi i’ch busnes.

Bydd y gystadleuaeth Pitch yn dod yn ôl am Introbiz Expo eleni. Mae yna 2 gategori i gystadlu ynddo; categori i'r rhai sydd yn y camau cynnar o greu busnes newydd; a chategori thwf. Darganfyddwch fwy am The Pitch yma.

Mae cymryd rhan yn yr Expo yn gyfle i arddangos eich cynnyrch a’ch gwasanaethau.

Gallwch ymweld â’r arddangosfa am ddim. I archebu eich tocyn ac am ragor o wybodaeth ewch i wefan Introbiz.

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel