Welsh Government
Busnes Cymru - Business Wales

COVID-19: cymorth i’ch busnes

Y wybodaeth ddiweddaraf am y cymorth sydd ar gael i fusnesau bach yn ystod yr achosion o coronafeirws

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth
Busnes Cymru - Business Wales

COVID-19: support for your business

The latest information on the support available for small businesses during the coronavirus outbreak

Click here for more information

Lansio Cronfa Benthyciad Adfer newydd

Gall elusennau a mentrau cymdeithasol sydd wedi bod yn gweithredu ers o leiaf ddwy flynedd wneud cais nawr am fenthyciadau gwerth hyd at £1.5 miliwn gan Social Investment Business (SIB).

Gall sefydliadau cymwys wneud cais am fenthyciadau o rhwng £100,000 a £1.5 miliwn am dymor o flwyddyn i chwe blynedd, heb gosb am ad-dalu’n gynnar. Bydd sefydliadau dan arweiniad BAME a’r rheiny sydd wedi’u lleoli yng Nghymru neu’r Alban yn gallu gwneud cais am fenthyciadau hyd at £50,000.

Mae’r Gronfa Benthyciad Adfer (Recovery Loan Fund) newydd yn cymryd lle’r Gronfa Benthyciad Cadernid ac Adfer ac yn ceisio helpu sefydliadau sydd wedi’u heffeithio gan Covid-19. Mae hefyd yn agored i sefydliadau sydd am ail-gyllido dyled tymor byr - bydd benthyciadau ar gyfer popeth yn cael eu hystyried, gan gynnwys ail-gyllido.

Y dyddiad cau yw dydd Sul, 21 Tachwedd 2021 a bydd ceisiadau yn cael eu hadolygu ar sail y cyntaf i’r felin.

Am ragor o wybodaeth ac i wneud cais, ewch i wefan SIB.

 

Rhannwch y dudalen hon

Argraffwch y dudalen