Lansio Gwarant Llywodraeth Cymru i Bobl Ifanc yn swyddogol

Bydd y rhaglen uchelgeisiol yn helpu i sicrhau na fydd yna genhedlaeth goll yng Nghymru yn dilyn pandemig COVID-19.

Mae’r Gwarant i Bobl Ifanc yn un o ymrwymiadau allweddol Rhaglen Lywodraethu bum mlynedd Llywodraeth Cymru.

Mae’r pecyn cynhwysfawr yn tynnu ynghyd raglenni sydd wedi’u cynllunio i ddarparu’r gefnogaeth iawn ar yr amser iawn yn ôl anghenion amrywiol pobl ifanc ledled Cymru. Mae hyn yn cynnwys gwasanaethau hwylus newydd i helpu pobl ifanc i ddod o hyd i gyfleoedd yn haws.

O heddiw ymlaen, bydd pob person ifanc 16 i 24 oed sydd am fanteisio ar y Gwarant yn mynd drwy borthol Cymru’n Gweithio. Bydd yn adeiladu ar ei fodel cryf a llwyddiannus o ddarparu arweiniad ar yrfa a chyfeirio pobl ifanc at gymorth.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i Llyw.Cymru.

Rhannwch y dudalen hon

Argraffwch y dudalen