Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Lansio gwasanaeth Prentisiaethau newydd ar gyfer cyflogwyr

Mae gwasanaeth newydd ar gael ar gyfer busnesau sy’n awyddus i recriwtio prentisiaid neu ddefnyddio’r Rhaglen Brentisiaethau yng Nghymru i gynyddu sgiliau eu gweithwyr.

Mae Ffederasiwn Hyfforddiant Cenedlaethol Cymru (NTfW), sy’n cynrychioli dros gant o ddarparwyr dysgu ledled Cymru, wedi penodi tîm o arbenigwyr i’w gwneud yn haws i gyflogwyr ymwneud â Rhaglen Brentisiaethau Llywodraeth Cymru.

Ariannir y tîm gan Lywodraeth Cymru gyda chymorth Cronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) a bydd yn cydweithio â chyflogwyr a rhanddeiliaid ledled Cymru, gyda’r nod o gynnig gwasanaeth arbenigol i bawb sy’n holi am brentisiaethau.

Ar ôl i’r cyflogwr fynegi diddordeb, ni ddylai gymryd mwy na phum diwrnod i’r darparwr dysgu gysylltu ag ef. Y nod yw darparu llinell uniongyrchol ar gyfer cyflogwyr sy’n chwilio am wybodaeth am sut i gymryd rhan mewn Prentisiaethau.

Am fwy o wybodaeth ewch i wefan Busnes Cymru Porth Sgiliau neu ffôn 03000 6 03000.

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel