Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Lansio ymgynghoriad ar gynlluniau i leihau’r defnydd o blastigion untro yng Nghymru

plastic waste

Mae Llywodraeth Cymru wedi lansio ymgynghoriad ar gynigion i wahardd eitemau plastig untro amrywiol ac am glywed eich barn ar sut gall Cymru fod ar flaen y gad yn yr ymgyrch fyd-eang i fynd i’r afael â phroblem gwastraff plastig.

Mae’r plastigion untro y cynghorir arnynt yn cynnwys:

  • gwellt
  • troellwyr
  • ffyn cotwm
  • ffyn balŵn
  • platiau a chelfi
  • cynwysyddion bwyd a diod sydd wedi’u gwneud o bolystyren wedi’i ymestyn a;
  • chynhyrchion sydd wedi’u gwneud o blastig ocso-diraddiadwy

Mae’r camau hyn yn rhan o ymdrechion ehangach i ddatrys problem llygredd plastig, lleihau sbwriel a helpu i symud Cymru tuag at economi gylchol a Chymru ddiwastraff erbyn 2050.

Mae’r ymgynghoriad ar agor hyd 22 Hydref 2020 a gellir cyflwyno ymatebion ar wefan Llywodraeth Cymru.

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel