Welsh Government
Busnes Cymru - Business Wales

COVID-19: cymorth i’ch busnes

Y wybodaeth ddiweddaraf am y cymorth sydd ar gael i fusnesau bach yn ystod yr achosion o coronafeirws

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth
Busnes Cymru - Business Wales

COVID-19: support for your business

The latest information on the support available for small businesses during the coronavirus outbreak

Click here for more information

Lansio ymgyrch Working Minds

Mae’r Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch yn galw am newid diwylliant ledled gweithleoedd Prydain lle byddai cydnabod ac ymateb i arwyddion o straen yn dod mor naturiol â rheoli diogelwch yn y gweithle.

Straen sy’n gysylltiedig â gwaith yw prif achos absenoldeb salwch ymysg gweithwyr bellach, gyda ffactorau pwysig yn achosi straen cysylltiedig â gwaith, gan gynnwys pwysau llwyth gwaith – terfynau amser tynn, gormod o gyfrifoldeb a diffyg cymorth gan reolwyr. Nid yw cyflogwyr, yn enwedig rhai llai, yn ymwybodol o’u dyletswyddau cyfreithiol neu sut i adnabod arwyddion straen.

Mae Working Minds yn codi ymwybyddiaeth o sut i adnabod straen ac ymateb i arwyddion ohono ac yn atgoffa cyflogwyr o’u dyletswydd gyfreithiol i ddiogelu gweithwyr a chefnogi iechyd meddwl da er mwyn helpu pobl i gadw’n iach. Mae’r sefydliad yn darparu gwybodaeth berthnasol ac adnoddau ymarferol i fusnesau bach hefyd.

Am ragor o wybodaeth, ewch i: Working Minds - Work Right to keep Britain safe (campaign.gov.uk)

 

 

 

 

 

Rhannwch y dudalen hon

Argraffwch y dudalen