Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

LeadHerShip

Oes gennych ddiddordeb mewn sut mae busnesau yn cael eu rhedeg o ddydd i ddydd?

Ydych chi’n angerddol am entrepreneuriaeth?

Mae’r rhaglen LeadHerShip ym myd busnes yn rhoi cyfle i fenywod ifanc rhwng 18 a 25 oed i gysgodi arweinwyr busnes benywaidd yng Nghymru, er mwyn dysgu am entrepreneuriaeth a sut mae busnesau yn cael eu rhedeg o ddydd i ddydd.

Bydd y diwrnod yn rhoi amser personol i gyfranogwyr gyda’r arweinydd o’u dewis a’i thîm, er mwyn ennyn dealltwriaeth o’r hyn y mae’r rôl yn ei gynnwys.

Mae ceisiadau bellach yn agoredar gyfer LeadHerShip ym myd busnes – gwnewch gais erbyn 5pm dydd Gwener 6 Rhagfyr 2019.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i wefan Chwarae Teg.

Ewch i wefan Cefnogi Menywod yng Nghymru i weld pa gymorth sydd ar gael i fenywod sy’n entrepreneuriaid.

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel