Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Lleihau faint o wastraff plastig sydd yn yr amgylchedd: gwneud cais am arian

Mae hyd at £4 miliwn ar gael ar gyfer prosiectau busnes arloesol sy’n ystyried ffyrdd o leihau gwastraff plastig drwy brosesau, dyluniadau, systemau ailgylchu a pholymerau newydd a thrwy ddefnyddio nwyddau bioddiraddiadwy amgen.

Caiff yr arian ei ddarparu gan Ymchwil ac Arloesi y DU a’i gyflenwi gan Innovate UK.

Dylai prosiectau ailgylchu fwy

Mae’r gystadleuaeth yn chwilio am brosiectau sy’n defnyddio plastig mewn modd sy’n ystyried yr ‘economi gylchol’. Gallai hyn gynnwys:

  • datblygu deunyddiau polymer newydd
  • dylunio cynnyrch newydd
  • prosesau ailgylchu newydd
  • cynyddu gwerth polymer wedi’i ailgylchu
  • arloesi sy’n annog pobl i newid eu hymddygiad a lleihau eu gwastraff plastig

Gallai prosiectau edrych ar fodelau busnes newydd hefyd neu ar ddulliau gweithredu sy’n canolbwyntio ar ddeunyddiau bioddiraddiadwy neu gompostadwy.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw hanner dydd ar 8 Awst 2018.

I gael rhagor o wybodaeth ewch i wefan GOV.UK.

 

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel