Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Lleisio eich barn ar drafodaethau masnach y DU yn y dyfodol

Gall aelodau'r cyhoedd a busnesau leisio eu barn yn awr ar ddarpar gytundebau masnach y DU.

Bydd cyfle i’r DU ddechrau trafod, llofnodi a dilysu Cytundebau Masnach Rydd i ddod i rym o fis Ionawr 2021 ymlaen.

Wrth baratoi ar gyfer hyn, mae Llywodraeth y DU yn ymgynghori ag aelodau'r cyhoedd, busnesau, arbenigwyr masnach a sefydliadau eraill sydd â diddordeb i helpu fel sail i'r gwaith hwn. Bydd y broses ymgynghori gychwynnol hon yn sail i ddull cyffredinol o weithredu gyda pherthnasoedd masnach yn y dyfodol.

Ceir 4 ymgynghoriad ar-lein:

  • ymgynghoriad ar drafodaethau masnach â'r Unol Daleithiau

  • ymgynghoriad ar drafodaethau masnach ag Awstralia

  • ymgynghoriad ar drafodaethau masnach â Seland Newydd

  • ymgynghoriad ar y DU yn ceisio cydsyniad o bosib i’r cytundeb cynhwysfawr a chynyddol ar gyfer partneriaeth traws-pasiffig

Bydd yr ymgynghoriadau ar-lein yn cau ar 26 Hydref 2018.

Am ragor o wybodaeth ewch i wefan GOV.UK.

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel