Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Llofnodion electronig

Mae Comisiwn y Gyfraith wedi cadarnhau y gellir defnyddio llofnodion electronig i gyflawni dogfennau, gan gynnwys lle mae’n ofyniad statudol cael llofnod. Mae hyn yn golygu, yn y rhan fwyaf o achosion, bod modd defnyddio llofnodion electronig fel yn hytrach na rhai sydd wedi’u hysgrifennu â llaw.

Mae busnesau ac unigolion eisoes yn defnyddio llofnodion electronig ar gontractau bob dydd. Ond, er eu bod yn cael eu defnyddio’n aml, mae’r Comisiwn wedi canfod bod rhai partïon yn dal yn amheus o ran a oes modd defnyddio llofnod electronig mewn sefyllfaoedd penodol.

Mae Comisiwn y Gyfraith wedi llunio datganiad cyfreithiol i roi diwedd ar yr amheuaeth honno a gwneud pobl yn fwy hyderus i ddefnyddio'r dechnoleg hon.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i wefan Comisiwn y Gyfraith.

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel