Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Ffoniwch 03000 6 03000

Llywodraeth y DU yn lansio llinell gymorth Brexit i fusnesau

Mae gan lywodraeth y DU linell gymorth Brexit i fusnesau sy’n darparu cyngor yn rhad ac am ddim am ble y gall busnesau gael gwybodaeth ac arweiniad i baratoi ar gyfer Brexit.

Y rhif ffôn yw 0300 2000 900 ac mae ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener, 8am tan 6pm.

I gael rhagor o wybodaeth am fewnforio ac allforio nwyddau ar ôl Brexit, cysylltwch â llinell gymorth mewnforio ac allforio Brexit

Mae Llinell Gymorth y Ganolfan Datrys Ceisiadau Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE hefyd ar gael i unigolion a busnesau y mae angen help neu wybodaeth arnynt am y Cynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE.

Fideos ar-lein gan Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi:

Paratoi ar gyfer Brexit
Cwblhau datganiadau tollau mewnforio
Gweithdrefnau Pontio Symlach 
Allforio gan ddefnyddio'r Confensiwn Tramwy Cyffredin
 

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i wefan GOV.UK.

 

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel