Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Mae’r DU wedi gadael yr UE – Y cyfnod pontio

Bydd cyfnod pontio tan ddiwedd 2020 tra bod y DU a’r UE yn trafod trefniadau ychwanegol.

Bydd y rheolau cyfredol ar fasnach, teithio a busnes ar gyfer y DU a’r UE yn parhau i fod yn berthnasol yn ystod y cyfnod pontio.

Bydd rheolau newydd yn dod i rym ar 1 Ionawr 2021.

Beth allwch chi wneud nawr

Camau y gallwch eu cymryd nawr sydd ddim yn ddibynnol ar drafodaethau gan gynnwys:

  • paratoi eich busnes
  • aros yn y DU os ydych yn ddinesydd o’r UE
  • byw a gweithio yn yr UE

Dylech baratoi nawr a thanysgrifio i ddiweddariadau ebost am unrhyw drefniadau ychwanegol.

I gael rhagor o wybodaeth ewch i wefan GOV.UK.

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel