Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Mae’r Hwb Menter Wrecsam ar agor ar gyfer busnes

Nid yn unig lle ddesg i weithio ydy Hwb Menter Wrecsam sydd newydd agor yn ddiweddar. Cymuned o entrepreneuriaid yn gweithio ochr yn ochr ydyw, a chymorth i’ch busnes drwy ddigwyddiadau rheolaidd.

Mae’r Hwb yn edrych am rywun sydd â syniad mae angen cymorth arnynt i’w ddatblygu, neu rheini sydd yn gweithio tuag at dyfu busnes ac sydd angen cymorth i gyflawni ei goliau. Rydym ar agor i weithwyr llawrydd, sylfaenwyr busnes, ac unrhyw un sydd ddim yn siŵr sut i labelu eu hun eto.

Os oes diddordeb gennych mewn safle sydd wedi’u hariannu’n llawn, neu hoffech ddarganfod mwy, trowch at dudalennau Hwb Menter Wrecsam

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel