Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Mae addysg yn newid - gwybodaeth i fusnesau

Mae angen i addysg baratoi pobl ifanc ar gyfer dyfodol sy'n newid yn gyflym a byd gwaith. Mae addysg yng Nghymru yn newid wrth i gwricwlwm newydd gael ei gyflwyno yn 2022. 

Bydd dealltwriaeth o fyd gwaith yn dechrau o oedran cynnar. Bydd yr holl blant a phobl ifanc mewn ysgolion cynradd yn ogystal ag uwchradd yn gallu dysgu am yrfaoedd.

Bydd Cymwysterau Cymru yn ymgynghori yn yr Hydref 2019 ar gymwysterau yn y dyfodol – academaidd a galwedigaethol – a sut y maent yn cysylltu â chwricwlwm drafft Cymru 2022.

Sut y gallwch chi gymryd rhan fel busnes?

Gallwch roi adborth (os dymunwch) ar y cwricwlwm newydd hyd at 19 Gorffennaf. Gallwch wneud hyn drwy Hwb neu drwy e-bostio  CwricwlwmiGymru2022@llyw.cymru  

Pan fydd y cwricwlwm yn fyw, mae Llywodraeth Cymru yn gobeithio y bydd busnesau yn cysylltu ag ysgolion i gynnig profiadau a phrosiectau sy'n helpu pobl ifanc i ddeall byd busnes a gwaith.

Mae Gyrfa Cymru yn hwyluso'r Gyfnewidfa Addysg Busnes i roi cyfleoedd i ddatblygu rhaglenni cyffrous i wella'r cwricwlwm i ddysgwyr.

 

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel