Welsh Government
Busnes Cymru - Business Wales

COVID-19: cymorth i’ch busnes

Y wybodaeth ddiweddaraf am y cymorth sydd ar gael i fusnesau bach yn ystod yr achosion o coronafeirws

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth
Busnes Cymru - Business Wales

COVID-19: support for your business

The latest information on the support available for small businesses during the coronavirus outbreak

Click here for more information

Mae iechyd a diogelwch yn hanfodol ar gyfer pob gweithiwr tymhorol 

Gyda llawer o swyddi tymhorol yn cael eu llenwi ar yr adeg hon o’r flwyddyn, mae’n bwysig bod gweithwyr yn diogelu iechyd a diogelwch gweithwyr yr economi gìg, gweithwyr asiantaeth a gweithwyr dros dro.

Mae gan wefan yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch ganllawiau ar gyfer defnyddwyr a chyflenwyr gweithwyr asiantaeth a dros dro i’w helpu i ddeall eu cyfrifoldebau iechyd a diogelwch.

Os ydych chi’n weithiwr asiantaeth neu’n weithiwr dros dro yna mae’ch iechyd a’ch diogelwch yn cael eu diogelu gan y gyfraith ac mae gan fusnesau cyflogaeth (asiantaethau) ddyletswydd i sicrhau eu bod yn cadw at y gyfraith honno.
 

Rhannwch y dudalen hon

Argraffwch y dudalen