Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Ffoniwch 03000 6 03000

Mae iechyd yn fusnes i bawb

Mae Llywodraeth y DU yn chwilio am farn pobl ar wahanol ffyrdd y gallai'r llywodraeth a chyflogwyr gymryd camau i leihau nifer y swyddi sy’n cael eu colli yn sgil iechyd gwael. Mae pobl anabl a phobl â chyflyrau meddygol tymor hir mewn mwy o berygl o golli eu gwaith.

Bwriad y cynigion yw cefnogi ac annog cyflogwyr i weithredu’n gynnar yng nghyswllt gweithwyr sydd â chyflyrau iechyd tymor hir, a gwella mynediad at iechyd galwedigaethol cost-effeithiol o ansawdd da.

Mae'r Adran Gwaith a Phensiynau a’r Adran Iechyd a Gofal Cymdeithasol eisiau deall effaith y cynigion hyn ar y canlynol:

  • busnes
  • unigolion
  • y proffesiwn iechyd galwedigaethol

Daw’r ymgynghoriad i ben ar 7 Hydref 2019.

Ewch i wefan GOV.UK i gael rhagor o wybodaeth.

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel