Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Mae mynediad i Borth y Llywodraeth yn newid i bobl sy'n defnyddio technoleg hŷn

Caiff Porth y Llywodraeth ei uwchraddio yn fuan i gadw eich data yn ddiogel a diweddaru technoleg. Ni fydd pob system weithredu gyfrifiadurol na phob porwr y rhyngrwyd hŷn yn gweithio gyda’r mesurau diogelwch newydd sy’n rhan o’r gwaith uwchraddio.

O 1 Ebrill 2020, ni fyddwch yn gallu cael mynediad at eich cyfrif ar Borth y Llywodraeth yn Windows XP, Windows Vista nac Internet Explorer 6/7 mwyach. Mae’n bosibl y bydd hyn yn effeithio ar systemau gweithredu a phorwyr hŷn eraill hefyd.

Gallwch fewngofnodi i wasanaethau drwy Borth y Llywodraeth o hyd gan ddefnyddio systemau gweithredu a phorwyr mwy modern.

I gael rhagor o wybodaeth ewch i wefan Gov.UK

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel