Welsh Government
Busnes Cymru - Business Wales

COVID-19: cymorth i’ch busnes

Y wybodaeth ddiweddaraf am y cymorth sydd ar gael i fusnesau bach yn ystod yr achosion o coronafeirws

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth
Busnes Cymru - Business Wales

COVID-19: support for your business

The latest information on the support available for small businesses during the coronavirus outbreak

Click here for more information

Mapio’r Sector Busnesau Cymdeithasol yng Nghymru / Cyfrifiad 2020

Mae’r sector busnes cymdeithasol wedi dangos gwytnwch rhyfeddol yn ystod pandemig COVID-19.

Nid yn unig y llwyddodd y sector i amsugno’r straen economaidd a chynnal ymarferoldeb beirniadol, ond ehangodd llawer o fusnesau eu hamcanion cymdeithasol i ddiwallu’r anghenion a grëwyd gan y pandemig.

Mae'r adroddiad diweddaraf i'r Sector Busnes Cymdeithasol yng Nghymru yn darparu tystiolaeth o ymatebolrwydd y sector i'r pandemig a'i rôl wrth geisio lliniaru rhai o'r effeithiau cymdeithasol ac economaidd niweidiol.

I gael rhagor o wybodaeth ac i ddarllen yr adroddiad:  Mapio’r Sector Busnesau Cymdeithasol yng Nghymru / Cyfrifiad 2020 | Wales Co-operative Centre (cymru.coop)

Rhannwch y dudalen hon

Argraffwch y dudalen