Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Masnachu gyda’r UE: Marchnata nwyddau

Fe wnaeth y DU adael yr UE ar 31 Rhagfyr. Daeth rheolau’r berthynas newydd rhwng yr UE a’r DU i rym ar 1 Ionawr 2021.

Mae’r ffordd mae busnesau’r DU yn prynu a gwerthu gyda’r UE wedi newid, a gallai hyn effeithio ar eich busnes chi.

Cyflwynwyd canllawiau ar roi nwyddau gweithgynhyrchu:

Defnyddio nod UKCA: Ewch ati i weld a oes angen i chi ddefnyddio nod UKCA a sut i’w ddefnyddio. Rhagor o fanylion ar wefan GOV.UK.

Defnyddio nod UKNI: Ewch ati i weld a oes angen i chi ddefnyddio nod UKNI a sut i’w ddefnyddio. Rhagor o fanylion ar wefan GOV.UK.

Rhoi nwyddau gweithgynhyrchu ar farchnad yr UE: Ewch ati i weld beth sydd angen ei wneud er mwyn cydymffurfio â’r rheoliadau ar nwyddau gweithgynhyrchu rydych chi’n eu rhoi ar farchnad yr UE. Rhagor o fanylion ar wefan GOV.UK.

I ddysgu mwy am sut i baratoi’ch busnes ar gyfer y rheolau newydd rhwng y DU a’r UE, ewch i Borth Cyfnod Pontio'r UE Busnes Cymru.

 

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel