Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Masnachu a labelu bwyd organig os nad oes cytundeb Brexit

Bydd gan y DU ei deddfau ei hun ar gyfer cynhyrchu, prosesu, labelu a masnachu bwyd a phorthiant organig pan fydd y DU yn gadael yr UE.

Bydd y safonau organig yn aros yr un fath a bydd y rheoliadau organig yn parhau i fod yn debyg i rai'r UE.

Bydd bwyd a phorthiant a gofrestrir fel rhai organig yn yr UE yn parhau i gael eu derbyn fel bwyd organig yn y DU yn ôl disgresiwn y DU.

Bydd yr UE yn penderfynu a fydd yn parhau i dderbyn bwyd a phorthiant a gofrestrir yn y DU fel organig.

Os ydych chi’n tyfu, prosesu, neu’n mewnforio bwyd organig at ddibenion masnach yn y DU, bydd yn dal angen i chi gael eich ardystio gan gorff rheoli organig cymeradwy yn y DU.

I ddeall y rheolau a fydd yn berthnasol i chi pan fyddwch yn cynhyrchu, prosesu, labelu a masnachu bwyd organig os bydd y DU yn gadael yr UE heb gytundeb, ewch i wefan GOV.UK.

Ewch i Borthol Brexit Busnes Cymru i gael cyngor a gwybodaeth i helpu eich busnes i baratoi ar gyfer Brexit.

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel