Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Ffoniwch 03000 6 03000

Massachusetts Institute of Technology (MIT) Y Rhaglen Cysylltiadau Diwydiannol: 18-19 Mawrth 2020

Mae Llywodraeth Cymru yn cynnig cyfle unigryw i fusnesau, entrepreneuriaid a rhanddeiliaid yn yr ecosystem ehangach ymwneud yn uniongyrchol ag un o’r sefydliadau mwyaf ei fri yn y byd, sef The Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Nod Rhaglen Gyswllt Ddiwydiannol MIT yw creu a chryfhau cysylltiadau buddiol rhwng MIT a busnesau o amgylch y byd, gan greu cyfleoedd iddynt gydweithio ag arbenigwyr MIT ym maes gwyddoniaeth, technoleg a pheirianneg ac aelodau eraill y Rhaglen Gyswllt Ddiwydiannol drwy’r byd.

Mae Llywodraeth Cymru yn helpu i gydgysylltu ehediadau ddwyffordd rhwng y DU a Boston, llety yn UDA am dair noson (gwely a brecwast) a chludiant o’r maes awyr ac yn ôl yn UDA.

Mae’r amserlen yn cael ei dylunio mewn ffordd a fydd yn caniatáu ichi fanteisio i’r eithaf ar bob ymweliad â chynhadledd, ond fel arfer, bydd fel a ganlyn:

  • Dydd Llun – hedfan allan
  • Dydd Mawrth – Gweithgareddau pwrpasol
  • Dydd Mercher – Diwrnod 1 y Gynhadledd
  • Dydd Iau – Diwrnod 2 y Gynhadledd a hedfan adref

Mae Llywodraeth Cymru yn cynnig pecyn cymorth sydd â nifer o haenau (gydag amodau) sy’n cynnig cyfraniad uchaf o 50% i gynrychiolwyr sy’n cymryd rhan. Mae’r cynnig hwn yn amodol ar reoliadau cymorth gwladwriaethol de minimis.

Os oes gennych ddiddordeb mewn mynd i’r gynhadledd hon, llenwch y ffurflen gais yma a’i hanfon at welshgovernmentilpmit@llyw.cymru

Y dyddiad cau i wneud cais yw 19 Chwefror 2020.

Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am y gynhadledd yma.

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel