Welsh Government
Busnes Cymru - Business Wales

COVID-19: cymorth i’ch busnes

Y wybodaeth ddiweddaraf am y cymorth sydd ar gael i fusnesau bach yn ystod yr achosion o coronafeirws

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth
Busnes Cymru - Business Wales

COVID-19: support for your business

The latest information on the support available for small businesses during the coronavirus outbreak

Click here for more information

Mentora un-i-un am ddim gyda BT a Google

Bydd mentoriaid o BT a Google yn rhannu arbenigedd a syniadau ar sut i wella eich strategaethau marchnata digidol a’r cyfryngau cymdeithasol, ei gwneud hi'n haws i bobl ddod o hyd i chi drwy Chwilio a mwy.

Gallwch chi ddysgu sgiliau busnes digidol, fel defnyddio Google Analytics, creu strategaeth marchnata digidol neu strategaeth cyfryngau cymdeithasol a llawer mwy. Gallwch chi gymhwyso'r hyn a ddysgoch i’ch busnes i wneud iddo dyfu.

Ar ôl cofrestru, bydd mentor yn cael ei baru â chi yn seiliedig ar eich nodau busnes. Bydd sesiwn yn cael ei threfnu yn seiliedig ar eich argaeledd ac mae'r gwasanaeth am ddim!

Am ragor o wybodaeth, ewch i Google 1-to-1 Mentoring | Enterprise Nation
 

Rhannwch y dudalen hon

Argraffwch y dudalen