Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Menywod sy’n Arloesi – digwyddiadau Adeiladu ar Lwyddiant

Fel rhan o ail raglen Menywod sy’n Arloesi Innovate UK, bydd y Rhwydwaith Trosglwyddo Gwybodaeth (KTN) yn cynnal pedwar digwyddiad Adeiladu ar Lwyddiant yng Nghaerdydd, Llundain, Glasgow a Belfast. Bydd y digwyddiadau’n cynnal gweithdai ymarferol a fydd yn cynnwys Dosbarth Meistr ar Ysgrifennu Grantiau, gwybodaeth am beth yn union mae buddsoddwr yn chwilio amdano, Arloesedd KTN a Dilysiad y Farchnad.

Hefyd, bydd sgyrsiau gan siaradwyr gwadd, cyfle i edrych y dirwedd ariannu a chyllid gyda chyfleoedd sydd ar y gweill, a sesiwn panel gyda menywod o’r ardal sy'n entrepreneuriaid llwyddiannus. Yn bwysicach na dim, bydd y digwyddiadau hyn yn gyfle i’r rheini a fydd yn bresennol rwydweithio gyda chymheiriaid a dysgu am y cymorth sydd ar gael iddynt yn eu hardal.

Mae’r digwyddiad yng Nghaerdydd yn cael ei gynnal ar 5 Tachwedd 2018.

I gael rhagor o wybodaeth ewch i wefan KTN.

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel