Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Menywod sy’n Arloesi - WorldLabs

Mae Innovate UK wedi lansio cymuned i Fenywod sy’n Arloesi ar WorldLabs, sef platfform arloesol wedi ei gynllunio i gefnogi ac annog twf entrepreneuraidd, ac sy’n cynnig cymorth i arloeswyr benyw sy'n gweithio ym mhob sector.

Drwy'r platfform, bydd menywod sy'n arloeswyr yn gallu dod o hyd i gyngor a chymorth gan arbenigwyr a'u cyfoedion.

Am ragor o wybodaeth, ewch i wefan Innovate UK

Share this page: 
Conversion pixel