Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Moderneiddio mynediad at ddata ynni clyfar: ymgeisio am gontractau

Mae system drydan y DU yn newid yn gyflym. Erbyn hyn, mae mwy na 50% o drydan yn cael ei gynhyrchu gan ffynonellau carbon isel fel niwclear a gwynt. Gall nifer o gartrefi a busnesau gynhyrchu trydan, yn enwedig o baneli solar.

Mae tariffau amser defnyddio clyfar yn rhoi mwy o reolaeth i ddefnyddwyr dros eu biliau ynni, ac mae’r defnydd cynyddol o gerbydau trydan yn rhoi gofynion newydd ar y grid.

Mae defnydd effeithiol o ddata a dulliau cyfathrebu gwell yn hanfodol i redeg y grid trydan modern hwn.

Mae gan Innovate UK, rhan o UK Research and Innovation, sy’n gweithio gyda’r Adran Busnes, Ynni a Strategaeth Ddiwydiannol a’r Swyddfa’r Marchnadoedd Nwy a Thrydan, hyd at £1.9 miliwn i’w fuddsoddi yn natblygiad cynnyrch a gwasanaethau a fydd yn moderneiddio gwasanaethau data yn y sector ynni.

Dylai prosiectau ddefnyddio gwyddor data o’r radd flaenaf, ac fe’u hanogir i ddylunio a llunio ffyrdd y gall y defnyddiwr chwilio a chael mynediad at ddata perthnasol e.e. yn ôl lleoliad, math o ased a nodweddion eraill.

Y dyddiad cau ar gyfer cofrestru yw hanner dydd ar 2 Ionawr 2020.

Am ragor o wybodaeth ewch i wefan GOV.UK.

Beth am gymryd cip ar dudalennau Arloesi Busnes Cymru i gael gwybod sut gall arloesi helpu eich busnes chi i fod yn fwy cystadleuol, cynyddu gwerthiannau a chyrraedd marchnadoedd newydd.

 

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel