Welsh Government
Busnes Cymru - Business Wales

COVID-19: cymorth i’ch busnes

Y wybodaeth ddiweddaraf am y cymorth sydd ar gael i fusnesau bach yn ystod yr achosion o coronafeirws

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth
Busnes Cymru - Business Wales

COVID-19: support for your business

The latest information on the support available for small businesses during the coronavirus outbreak

Click here for more information

Monitro’r Gofod a’r Ddaear: digwyddiad dod o hyd i gyfleoedd i dyfu busnes

Mae’r digwyddiad hwn am ddim ac yn cael ei drefnu gan Brifysgol Aberystwyth. Bydd yn cynnig cyfleoedd i fusnesau Cymru elwa o’r diwydiant gofod ehangach.

Mae wedi cael ei anelu at fusnesau sydd â diddordeb mewn datblygu eu gwybodaeth a’u hymwneud â’r sector gofod a bydd yn darparu gwybodaeth am gyfleoedd cyllido a chydweithio posibl ac am ddatblygu sgiliau.

Pwy ddylai ddod?

  • cwmnïau o ymgynghoriaethau amgylcheddol

  • arbenigwyr UAV (cerbydau awyr di-griw)

  • datblygwyr meddalwedd

  • datblygwyr lloerennau

  • arbenigwyr mewn roboteg a ffoneteg

Bydd y digwyddiad yn cael ei gynnal ddydd Mercher 26 Ebrill ym Mhrifysgol Aberystwyth, Ceredigion.

I gael rhagor o wybodaeth ac archebu lle, ewch i wefan Eventbrite.

Rhannwch y dudalen hon

Argraffwch y dudalen