Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

NATEP: helpu BBaChau i arloesi ym maes awyrofod

Mae’r Rhaglen Technoleg Awyrofod Genedlaethol (NATEP) yn gwahodd busnesau bach a chanolig (BBaChau) a micro-fusnesau yn y DU i wneud cais am gyfran o hyd at £2.5 miliwn ar gyfer prosiectau ymchwil ym maes awyrofod sifil sydd wedi’u harwain gan y diwydiant.

Nod y gystadleuaeth yw rhoi cymorth i ficro-fusnesau a BBaChau ddatblygu eu technolegau awyrofod arloesol eu hunain.

Dylai'r prosiectau ganolbwyntio ar un neu fwy o’r ffrydiau gwerth canlynol o strategaeth technoleg awyrofod y DU, Raising Ambition (2016):

  • awyrennau’r dyfodol
  • awyrennau clyfar, cysylltiedig a rhagor o rai trydan
  • awyr-strwythurau’r dyfodol
  • gyriant y dyfodol

Mae’n rhaid i’r prosiectau gael llwybr credadwy i’r farchnad ac, o ddewis, fod wedi nodi defnyddwyr yn y pen draw.  

Y dyddiad cau ar gyfer y gystadleuaeth yw 12pm 4 Rhagfyr 2019.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i wefan GOV.UK.

Cymerwch gip ar dudalennau Arloesi Busnes Cymru i gael gwybod sut gall arloesi helpu eich busnes chi i fod yn fwy cystadleuol, cynyddu gwerthiannau a chyrraedd marchnadoedd newydd.

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel