Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Network She - Cynhadledd Merched yn Meddwl Busnes

Mae Network She, sy’n arbennig i ferched sy’n meddwl busnes, yn creu cyfleoedd ac yn sicrhau mynediad at ystod eang o adnoddau, gwasanaethau cymorth a darparwyr atebion drwy rwydwaith helaeth o gysylltiadau a phartneriaid. Caiff Cynhadledd Merched yn Meddwl Busnes eleni ei chynnal ar 21 Medi 2018 yn Venue Cymru, Llandudno.

Bydd y diwrnod yn cynnwys cyflwyniadau llawn cymhelliant ac arddangosfa ryngweithiol i ferched ym myd busnes, entrepreneuriaid ac unrhyw ferch sy’n awyddus i sefydlu neu ddatblygu ei busnes ei hun neu’r busnes mae’n ei gynrychioli.

Pris tocyn yw £12 yr un. I gael rhagor o wybodaeth ac i archebu tocynnau ewch i wefan Network She.

 

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel