Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Network She - Cynhadledd Women Mean Business 2019

Bwriad Cynhadledd Women Mean Business 2019 (WMBC 2019) yw eich helpu i ganolbwyntio, parhau i ganolbwyntio, datblygu a gweithredu eich cynllun busnes, meithrin hunan-gred a hyder mewn amgylchedd cefnogol a chadarnhaol.

P’un a ydych chi’n bwriadu dechrau busnes, datblygu eich busnes, rheoli busnes sy’n ehangu neu baratoi eich cynllun gadael - mae cynhadledd WMBC19 yn berffaith i chi.  

Mae’r diwrnod yn cynnwys:

  • siaradwyr
  • arddangosiadau
  • rhoi sylw i fusnesau  
  • arddangosfa ryngweithiol sy’n cynnig dros 40 o wasanaethau busnes proffesiynol ac adnoddau datblygiad personol

Cynhelir y gynhadledd ddydd Gwener, 20 Medi 2019 yn Venue Cymru, Llandudno LL30 1BB.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i wefan Network She.

Ewch i wefan Cefnogi Merched yng Nghymru i weld pa gymorth sydd ar gael i ferched sy’n entrepreneuriaid.

 

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel