Newidiadau i’r Cynllun Cadw Swyddi drwy gyfnod y Coronafeirws o 1 Awst 2021

Mae’r Cynllun Cadw Swyddi drwy gyfnod y Coronafeirws yn newid, rhwng 1 Awst 2021 a 30 Medi 2021 (pan fydd y cynllun yn cau), bydd Llywodraeth y DU yn talu 60% o gyflogau arferol gweithwyr am yr oriau nad ydyn nhw’n cael eu gweithio, hyd at derfyn o £1,875.

Bydd angen i gyflogwyr barhau i dalu’r gwahaniaeth, fel eu bod yn talu gweithwyr ar ffyrlo o leiaf 80% o’u cyflogau arferol yn llawn am yr oriau nad ydyn nhw’n gweithio hyd at derfyn o £2,500 y mis.

Mae’n rhaid gwneud ceisiadau am ddiwrnodau ffyrlo ym mis Gorffennaf 2021 erbyn 16 Awst 2021.

Am ragor o wybodaeth, ewch i GOV.UK.
 

Rhannwch y dudalen hon

Argraffwch y dudalen