Welsh Government
Busnes Cymru - Business Wales

COVID-19: cymorth i’ch busnes

Y wybodaeth ddiweddaraf am y cymorth sydd ar gael i fusnesau bach yn ystod yr achosion o coronafeirws

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth
Busnes Cymru - Business Wales

COVID-19: support for your business

The latest information on the support available for small businesses during the coronavirus outbreak

Click here for more information

Oes gennych chi ddiddordeb mewn gweithio ym maes lletygarwch a thwristiaeth?

Ydych chi’n chwilio am swydd newydd heriol a fydd yn eich helpu i ddatblygu eich sgiliau?

Ymunwch â #CreuwyrProfiad a dewch o hyd i’ch swydd nesaf ym maes twristiaeth a lletygarwch.

Mae mwy i weithio ym maes twristiaeth a lletygarwch na gweini bwyd a diod. Rydych chi hefyd yn rhan allweddol o greu eiliadau cofiadwy i westeion ac ymwelwyr.

Gyda mwy a mwy o ymwelwyr yn dod i Gymru, mae angen mwy o staff ar y sector twristiaeth a lletygarwch.  Mae ystod enfawr o swyddi ar gael, o weithio mewn bwytai a bariau ar y traeth, i westai pum seren a chyrchfannau ymwelwyr.

Os ydych chi’n meddwl bod swydd ym maes twristiaeth a lletygarwch yn addas i chi, mae rhai pethau y gallwch eu gwneud:

  • Edrychwch am gyfleoedd yn eich ardal leol – mae llawer o fusnesau’n hysbysebu ar y cyfryngau cymdeithasol neu hyd yn oed yn rhoi arwyddion yn eu ffenestri
  • Galwch heibio i westai, bwytai a bariau cyfagos i gyflwyno’ch hunan a gadael CV
  • Cysylltwch â chynghorydd Cymru'n Gweithio i gael sgwrs am eich dyfodol

Am ragor o wybodaeth, ewch i Cymru’n Gweithio.
 

Rhannwch y dudalen hon

Argraffwch y dudalen