Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Paratoadau ar gyfer Brexit – Gweminar ar gyfer Busnesau Gwyddor Bywyd yng Nghymru

Mae'r Swyddfa Gwyddorau Bywyd yn darparu gweminar ar gyfer busnesau yn y sector Gwyddorau Bywyd i helpu busnesau i ymbaratoi ar gyfer y DU yn gadael yr UE.

Bydd y Swyddfa Gwyddorau Bywyd a Chyllid a Thollau Ei Mawrhydi yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf am newidiadau i reoliadau, parodrwydd masnachwyr, parhad cyflenwad a mudo.

Bydd Llywodraeth Cymru yn cyflwyno'r gweminar a bydd cyfle i ofyn cwestiynau.

Mae'r gweminar yn rhad ac am ddim, ddydd Mawrth 17 Medi rhwng 11am a 12.30pm a gallwch archebu eich lle yma.

Bydd y gweminar yn cael ei gyflwyno gan ddefnyddio WebEx. Cynghorir cyfranogwyr i ymuno â'r gweminar gan ddefnyddio'r system WebEx ar-lein gyda’r rhif ffôn a ddarperir yn y cyfarwyddiadau ymuno.

I gael rhagor o wybodaeth am sut i baratoi'ch busnes ar gyfer Brexit, ewch i Borth Brexit Busnes Cymru.

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel